واکسیناسیون

اخبار اختصاصی

جلسه دفاع از پروپوزال خانم حکیه امینی سیاهمزگی در مقطع پزشکی عمومی برگزار شد.

جلسه دفاع از پروپوزال خانم حکیه امینی سیاهمزگی در مقطع پزشکی عمومی برگزار شد.

1401/12/18
جلسه دفاع از پروپوزال آقایان علی بهاری گلم کبودی و پرهام ایراندوست تبریزی در مقطع دکتری عمومی برگزار گردید.

جلسه دفاع از پروپوزال آقایان علی بهاری گلم کبودی و پرهام ایراندوست تبریزی در مقطع دکتری عمومی برگزار گردید.

1401/12/16
جلسه دفاع از پروپوزال خانم بهاره سادات بنی جمالی در مقطع دکتری عمومی برگزار شد.

جلسه دفاع از پروپوزال خانم بهاره سادات بنی جمالی در مقطع دکتری عمومی برگزار شد.

1401/12/16
جلسه دفاع از پروپوزال طرح تحقیقاتی آقای دکتر کورش دلپسند برگزار شد.

جلسه دفاع از پروپوزال طرح تحقیقاتی آقای دکتر کورش دلپسند برگزار شد.

1401/12/16
جلسه دفاع از پروپوزال آقای علی الهمه در مقطع دکتری عمومی برگزار شد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای علی الهمه در مقطع دکتری عمومی برگزار شد.

1401/12/16
جلسه دفاع از پروپوزال آقای محمد الهیاری نیک در مقطع دکتری عمومی برگزار شد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای محمد الهیاری نیک در مقطع دکتری عمومی برگزار شد.

1401/12/15
جلسه دفاع از پروپوزال خانم مبینا محمد زاده در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مبینا محمد زاده در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1401/12/09
جلسه دفاع از پایان نامه خانم لیلا معدن کن در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم لیلا معدن کن در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1401/12/09
جلسه دفاع از پروپوزال آقای علی فرهادی راد در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای علی فرهادی راد در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1401/12/02
جلسه دفاع از پروپوزال خانمها سیده آناهید جعفری و شقایق شعاع کاظمی در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال خانمها سیده آناهید جعفری و شقایق شعاع کاظمی در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1401/12/02
جلسه دفاع از پروپوزال خانم سیده آنیتا مساوات در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال خانم سیده آنیتا مساوات در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1401/12/02
اولین جلسه هم اندیشی اعضای مرکز رشد فناوری

اولین جلسه هم اندیشی اعضای مرکز رشد فناوری "فرآورده ها و تجهیزات عروق، اندووسکولار و پیوند اعضا" در واحد توسعه تحقیقات بالینی رازی رشت برگزار شد.

1401/11/26
جلسه دفاع از پروپوزال آقای فواد وکیلی زاده در مقطع دکتری عمومی برگزار شد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای فواد وکیلی زاده در مقطع دکتری عمومی برگزار شد.

1401/11/25
جلسه دفاع از پروپوزال آقای سید محمد حسینی در مقطع دکتری عمومی برگزار شد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای سید محمد حسینی در مقطع دکتری عمومی برگزار شد.

1401/11/25
جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر نسترن نحوی در مقطع دکترای تخصصی داخلی برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر نسترن نحوی در مقطع دکترای تخصصی داخلی برگزار شد.

1401/11/20
جلسه دفاع از پروپوزال آقای نیما شکوری در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای نیما شکوری در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1401/11/18
جلسه دفاع از پروپوزال خانم سمیرا فروزان و آقای  رسول رحیمی در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال خانم سمیرا فروزان و آقای رسول رحیمی در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1401/11/18
جلسه دفاع از پروپوزال آقای علی حالتی املشی در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای علی حالتی املشی در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1401/11/18
آرشیو
آرشیو
آرشیو